Regulamin

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

W związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (zwanym RODO) chcielibyśmy przekazać Państwu kilka informacji, które przedstawiamy poniżej.

Co to jest RODO?

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw Klientów.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest .P.W AGROTEX Dorota Zych 42-100 Kłobuck ul. Dywizjonu 303 nr 1 Możesz się z nami kontaktować przez formularz kontaktowy dostępny na stronie kontakt.

W jakich celach .P.W AGROTEX Dorota Zych 42-100 Kłobuck ul. Dywizjonu 303 nr 1  przetwarza Państwa dane?

Państwa dane potrzebne są nam do celów realizacji sprzedaży (lub świadczenia usługi) towarów  (oferowanych usług)na stronie internetowej www. agrotex-sklep.pl Dane te niezbędne są także do wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż, realizacji wysyłki i ewentualnego kierowania ofert promocyjnych drogą e-mail

Jakie prawa mają Państwo w (nazwa firmy)?

Macie Państwo prawo dostępu do danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować.

Dodatkowo informujemy że:

 • nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
 • nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom!
 • przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

Regulamin:

 • Kupujesz w pewnej firmie – na każdy zakupiony przedmiot dostajesz paragon lub fakturę VAT (wtedy w e-mailu zwrotnym proszę podać NIP firmy)
 • Czas realizacji zamówienia to w większości przypadków 24h-48h od zaksięgowania pieniędzy na koncie
 • Wszystkie zakupione u nas produkty są nowe i objęte gwarancją
 • Po złożeniu oferty prosimy o niezwłoczne wypełnienie FORMULARZA DOSTAWY
 • Informację na  temat innego adresu wysyłki  należy zaznaczyć i uzupełnić w formularzu lub przesłać e-mail z danymi do wysyłki przedmiotu, nie odpowiadamy za przesyłki wysłane na błedne adresy
 • Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy rachunek bankowy    

    27 1020 1664 0000 3402 0025 8764   PKO Bank Polski

 • W przypadku wysyłki towaru za pobraniem prosimy o  wybranie takiej opcji w formularzu opcji dostawy lub e-mail z taką informacją oraz adresem wysyłki

Zwroty i reklamacje: 

 • Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r., w przypadku zawierania umów na odległość, konsument może zwrócić towar w ciągu 10 dni bez podania przyczyny z wyjątkiem produktów wyszczególnionych w art. 10 ust. 3
 • Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie towaru w oryginalnym opakowaniu, towar nie może nosić sladów użytkowania, klient zobowiązany jest dostarczyć produkt na swój koszt wraz z orginałem dowodu zakupu
 • W przeciągu 7 dni od daty otrzymania towaru, pieniądze zostaną zwrócone na podane konto bankowe – przy czym zwrotowi nie podlegają koszta wysyłki
 • Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane
 • Dowód zakupu (faktura VAT, paragon) jest jednoznaczny z gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu
 • Reklamowany towar klient jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt. Towar, którego reklamacja zostanie uznana zostanie odesłany na koszt firmy AGROTEX
 • Reklamacje realizujemy w najkrótszym czasie od momentu otrzymania przesyłki
 • Reklamowany towar prosimy odesłać na adres 42-100 Kłobuck ul. Wieluńska 15 z dokładną informacją co jest przyczyną reklamacji oraz numerem kontaktowym do osoby składającej reklamację
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub ubytku doręczonej przesyłki należy zażądać od przewoźnika doręczającego przesyłkę niezwłocznego sporządzenia „protokołu niezgodności” i zapisu na liście przewozowym
 • Przy odbiorze osobistym towaru, prosimy o wcześniejszy kontakt celem potwierdzenia czy dany artykuł znajduje się aktualnie na stanie magazynowym i nie jest zarezerwowany dla innego kontrahenta
 • Kupując na naszych aukcjach jednocześnie akceptujecie Państwo powyższe warunki handlowe.

Zmiany regulaminowe obowiązujące od 25.12.2014 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGROTEX Dorota Zych z siedzibą w Kłobucku, 42-100 Kłobuck ul. Wieluńska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON 150941456, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5741001780

Opis procedury reklamacyjnej.

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem agrotex@o2.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod numerem tel/fax 34 3171577 lub 605 618 964. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

        datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

        wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy.

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: agrotex@o2.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres P.W. AGROTEX Dorota Zych 42-100 Kłobuck ul. Wieluńska 15.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]

[imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],

numery oferty [numery] .

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Login: [login kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenie przez konsumenta dowodu jej odesłania
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Brak odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 • O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • W której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • Zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad, dostawa następuje na adres podany przez Nabywcę.

Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np złe wskazanie adresu dostawy

Opis sprzedawanego przedmiotu, koszty zakupu wraz z kosztami transportu, sposób zapłaty za towar oraz istnienie i treść gwarancji Sprzedawca zawarł w opisie transakcji